- Uncategorized

Jyväskylä Jaguars ry:n vuosikokouskutsu 2021

Tervetuloa Jyväskylä Jaguars ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään Kansalaistoiminnankeskus Mataralla, Matarasali A, sunnuntaina 24.10.2021 klo 14.00.
Paikalle ovat tervetulleita Jyväskylä Jagaurs ry:n jäsenet, toiminnassa mukana olevat sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Esityslista

Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali A

Aika: 24.10.2021 klo 14.00

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. Puheenjohtaja
  2. Sihteeri
  3. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. Äänten laskijat
 3. Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus päättyneeltä kaudelta
 7. Esitetään tilinpäätös kaudelta 2019-2020 sekä toiminnantarkastajien antama toimintatarkastuskertomus
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevalla toimintakaudella
 10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle
 13. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi (parilliset vuodet)
 14. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 16. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 18. Päätetään kokous