- Ajankohtaista

Jyväskylä Jaguars ry:n vuosikokouskutsu 2023

Tervetuloa Jyväskylä Jaguars ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokous
pidetään Kansalaistoiminnankeskus Mataralla, Matara-salin A-puolella su 26.11.2023 klo
17.00.


Paikalle ovat tervetulleita Jyväskylä Jaguars ry:n jäsenet, toiminnassa mukana olevat sekä
kaikki toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.


Esityslista
Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matara-salin A-puoli
Aika: 26.11.2023 klo 17.00

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  ● Puheenjohtaja
  ● Sihteeri
  ● Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ● Äänten laskijat
 3. Todetaan läsnäolevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kaudelta 2021-2022
 7. Esitetään tilinpäätös kaudelta 2021-2022 sekä toiminnantarkastajien antama
  toimintatarkastuskertomus
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kaudelta 2021-2022
 9. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevalla toimintakaudella
 10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 11. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle
 13. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
  (parilliset vuodet)
 14. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä
  varatoiminnantarkastajia
 16. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on
  jäsenenä
 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 18. Päätetään kokous