- Ajankohtaista

Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry:n vuosikokous

Tervetuloa miesten ja juniorien toimintaa hallinnoivan Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry:n vuosikokoukseen Hipposhallin auditorioon sunnuntaina 29.12. klo 13.00. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat jäsenmaksun maksaneet jäsenet. 15-vuotiaiden ja nuorempien jäsenten osalta äänioikeuttuna on yksi huoltaja.


Vuosikokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

12 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

13 Valitaan yksi tilintarkastaja ja vastaava määrä varatilintarkastajia

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 Päätetään kokous