- Ajankohtaista

Jyväskylän Seudun Jaguaarit ry:n vuosikokouskutsu 2020

Tervetuloa Jyväskylän Seudun Jaguaarit ry:n vuosikokoukseen 2020. Vuosikokous pidetään maanantaina 30.11.2020 klo 18.00 Hipposhallin auditoriossa (Kisakatu 18, 40700 Jyväskylä). Ohessa esityslista kokoukselle.

Jyväskylän Seudun Jaguaarit ry:n vuosikokous 2020

30.11.2020, klo 18.00, Hipposhallin auditorio, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä

Esityslista

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  1. sihteeri
  1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  1. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 8. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 14. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 16. Päätetään kokous