- Ajankohtaista, naiset

Kutsu seuran varsinaiseen kokoukseen 2018

Jyväskylä Jaguars Ryn: varsinaisen kokouksen kutsu 2018

Tervetuloa Jyväskylä Jaguars ry:n sääntömääräiseen varsinaiseen kokoukseen. Varsinainen kokous pidetään Hipposhallin auditoriossa kokoustilassa (Kuntoportti 3) lauantaina 29.9.2018 klo 12.00.

Esityslista

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus päättyneeltä kaudelta
 7. Esitellään tilinpäätös päättyneeltä kaudelta sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 9. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevalla toimintakaudella
 10. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 13. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 14. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 15. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 16. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 18. Päätetään kokous

Kokouksen materiaalit toimitetaan jäsenistölle ennen kokousta luettaviksi ja kommentoitaviksi.