- jaguaarit, seura

Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry:n vuosikokous

Tervetuloa Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry:n vuosikokoukseen Matara-saliin 29.11. klo 18.00. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry:n jäsenmaksun maksaneet jäsenet. 15-vuotiaiden ja nuorempien jäsenten osalta äänioikeuttuna on yksi huoltaja.


Vuosikokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana
toimikautena

8 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

12 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

13 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia

14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15.1. Jyväskylän seudun Jaguaarit Ry -seuran purkaminen (toiminta siirtyy Jyväskylä Jaguars Ry:n alle)

16 Päätetään kokous